Przejdź do treści

Zmiana we władzach Klubu

Informujemy, że w dniu 11.08.2022  Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Klub Sportowy „Olkusz” w Olkuszu podjęło decyzję o zmianach w Zarządzie Stowarzyszenia. Nowym prezesem został wybrany Paweł Pędras, w Zarządzie znalazło się także trzech wiceprezesów: Jarosław Banek,  Przemysław Plewiński oraz Wojciech Bróg (sekcja lekkiej atletyki). 
 

Dotychczasowy prezes Roman Madej pozostaje w Klubie jednak na własną prośbę poza Zarządem. Kontynuując swoją wieloletnią pracę na rzecz  klubu Roman  skoncentruje się  na  obszarze  rozwoju  Akademii Piłkarskiej KS Olkusz.  Również Ryszard Myszor    (dotychczasowy Wiceprezes Zarządu)  i Andrzej Pawełczyk (dotychczasowy Członek Zarządu) pozostają w klubie w innych rolach i nadal będą wnosić istotny wkład w funkcjonowanie Klubu.