Przejdź do treści

Klub Sportowy „Olkusz” w Olkuszu działa w formie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej. Władzami statutowymi są Zarząd i Komisja Rewizyjna. Aktualne władze zostały wybrane w dniu 25 czerwca 2020 r..

Skład Zarządu:

Roman Madej                         Prezes Zarządu

Ryszard Myszor                      Wiceprezes Zarządu

Wojciech Bróg                         Wiceprezes Zarządu

Andrzej Pawełczyk                 Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Paweł Pędras                          Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jerzy Sibielak                           Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Przemysław Plewiński           Członek Komisji Rewizyjnej