Przejdź do treści

Zapraszamy do współpracy z Klubem

W ramach swojej działalności Klub tworzy dla społeczności lokalnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, warunki do trenowania piłki nożnej.

Prowadzona działalność finansowana jest z dotacji uzyskiwanej od Gminy Olkusz oraz od Sponsorów Klubu na czele z ZGH „Bolesław” w Bukownie. W celu rozwijania działalności sportowej Klub pragnie nawiązać współpracę z podmiotami mającymi możliwość udzielenia wsparcia prowadzonej przez Klub działalności. Działalność istniejącego prawie 100 lat Klubu jest istotna dla lokalnej społeczności, co pomaga budować rozpoznawalność i wizerunek każdego z podmiotów, który nas wspomaga.

Dziękując podmiotom które nas wspomagają informujemy na internetowej stronie Klubu o fakcie współpracy poprzez umieszczenie znaku graficznego Sponsora oraz uwzględniamy podmioty nas wspomagające w materiałach promocyjnych Klubu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy każdą osobę i każdy podmiot, niezależnie od zakresu pomocy jaką mogą udzielić Klubowi gdyż nawet najmniejsza pomoc umożliwi prowadzenie działalności sportowej kierowanej do lokalnej społeczności, w szczególności do mieszkańców Olkusza i okolic.

Dane kontaktowe:

sekretariat@ksolkusz.pl

Jarosław Banek – tel. 501 476 592

Roman Madej –   tel. 603 517 359