Przejdź do treści

Mecz w Krzeszowicach – oświadczenie po decyzji Podokręgu Olkusz

W dniu 18 sierpnia 2022 r. Klub otrzymał komunikat co do wygranego przez nas meczu z drużyną Świt Krzeszowice zgodnie z którym przyznano przeciwko KS  Olkusz walkower:

 

KS Olkusz stwierdza, że uzasadnienie w/w decyzji nie zawiera wskazania stanu faktycznego jaki zdaniem Podokręgu Olkusz miał zaistnieć a powołane przepisy dotyczą różnych stanów faktycznych, częściowo się wykluczają a część nie ma zastosowania w sprawie.

                Celem niniejszego oświadczenia jest ogólne przedstawienie sytuacji dla orientacji Kibiców w sprawie, szersze stanowisko będzie przedstawione w odwołaniu.

                Pomijając kwestie związane z uzasadnieniem uznać należy, że sentencja decyzji Podokręgu Olkusz określa przyczyny ukarania walkowerem i do tego w zasadniczych elementach się ustosunkujemy. Podokręg Olkusz wskazuje, że miał mieć miejsce udział w drużynie KS PKM  Olkusz „nieuprawnionego zawodnika Sxxxxx Bxxxxxx, który nie dokonał wpłaty 160 zł. Za otrzymaną 12 żółtą kartkę na zakończenie sezonu 2021/2022.”

                Zgodnie z § 7 pkt 8.  Regulaminu Rozgrywek obowiązującego w sezonie 2022/2023 zawodnik nieuprawniony do gry to taki zawodnik, który:

  1. a) nie został zgłoszony do danej klasy rozgrywkowej
  2. b) wystąpił w zawodach, choć w tym czasie powinien pauzować z tytułu żółtych kartek lub czerwonej kartki oraz odbywa karę zawieszenia lub dyskwalifikacji

(…)

            Podokręg Olkusz nie wskazał, która z przyczyn miałaby zaistnieć, być może powinniśmy się domyślać.  Zdaniem Klubu nie zaistniała żadna z w/w przyczyn, zawodnik był zgłoszony do rozgrywek, nie był zobowiązany do pauzowania z tytułu żółtych lub czerwonych kartek, nie odbywał kary zawieszenia ani dyskwalifikacji.

            Kolejny powołany przepis, tj. § 18 pkt 5.  Regulaminu Rozgrywek obowiązującego w sezonie 2022/2023 został wyjęty z kontekstu i nie odzwierciedla regulacji związanej z karami za żółte kartki.

                Mniej zorientowanym osobom wyjaśniamy, że w każdym sezonie kluby uczestniczące w rozgrywkach są zobowiązane do prowadzenia ewidencji żółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich – tak § 18 pkt 3 Regulaminu 

            W przypadku upomnienia zawodnika określoną ilością żółtych kartek Regulamin przewiduje karę pieniężną lub dyskwalifikację (tzw. pauza za żółte kartki) – tak § 18 pkt 4 Regulaminu

            W przypadku kary pieniężnej aby zawodnik mógł wystąpić w kolejnym meczu musi być ona zapłacona przed tym meczem, jeśli zawodnik wystąpi a kara nie będzie zapłacona wówczas orzekany jest walkower na niekorzyść klubu w którym zawodnik wystąpił – tak § 18 pkt 5 Regulaminu.

 Rzecz jednak w tym, że aby orzec walkower na podstawie powołanego przez Podokręg Olkusz  § 18 pkt 5 Regulaminu to najpierw należy ustalić, że zawodnik otrzymał minimum trzy żółte kartki gdyż to powoduje obowiązek zapłaty kary za żółte kartki a dopiero brak zapłaty kary i występ w kolejnym meczu stanowią podstawę do orzeczenia walkowera. Przed odbyciem się pierwszego meczu w sezonie, bo takim był mecz ze Świtem Krzeszowice, nasz zawodnik nie był ukarany żółtą kartką, nie mówiąc już o trzech żółtych kartkach tak więc nie było żadnych podstaw do stosowania  § 18 pkt 5 Regulaminu.

            Jest to jedyny przepis, spośród powołanych przez Podokręg Olkusz, gdzie mowa jest o walkowerze a jak widać brak podstaw do jego zastosowania.

            Więcej wad decyzji Podokręgu Olkusz przedstawimy w odwołaniu. Na zakończenie można dodać, że powołany  § 18 pkt 33 Regulaminu Rozgrywek nie może mieć zastosowania w sprawie gdyż dotyczy transferów w trakcie sezonu a KS PKM Olkusz pozyskał zawodnika Sxxxxx Bxxxxxx między sezonami jako zawodnika wolnego a nie na zasadzie transferu.