Menu Boczne

Klub Sportowy „Olkusz” w Olkuszu działa w formie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej. Władzami statutowymi są Zarząd i Komisja Rewizyjna. Aktualne władze zostały wybrane w dniu 11 sierpnia 2022 r.

Skład Zarządu:

Paweł Pędras                         Prezes Zarządu

Jarosław Banek                      Wiceprezes Zarządu

Wojciech Bróg                      Wiceprezes Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Jerzy Sibielak                          Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ryszard Myszor                      Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Paweł Gałka                             Członek Komisji Rewizyjnej