Menu Boczne

Zarys historyczny Klubu Sportowego „Olkusz”

Początki ruchu sportowego w powiecie olkuskim miały miejsce w 1921 roku. Zaznaczyć należy, że był to okres międzywojenny. Z tego powodu niestety ilość materiałów i źródeł jest bardzo uboga. Pewnym jest, że działalność sportowa w tym okresie oparta była głównie na ofiarności, poświęceniu, a także bezinteresowności zawodników oraz działaczy. Klub Sportowy „Olkusz” w Olkuszu powstał w skutek połączenia Olkuskiego Towarzystwa Sportowego z Klubem Sportowym „Westa”, działającym przy Fabryce Naczyń Emaliowanych. Nazwa ówczesnego Klubu związana była z nazwiskiem właściciela fabryki – Piotra Westena, o którym można powiedzieć, że był głównym sponsorem klubu.

Sekcja piłki nożnej była pierwszą sekcją powstałą w Klubie i jedyną, która działa nieprzerwanie do lat dzisiejszych. Klub funkcjonował jednak pod wieloma nazwami:

  • „Westa” Olkusz (1921 – 1928);
  • Olkuskie Towarzystwo Sportowe (1928 – 1936);
  • KS „Rezerwa” Olkusz (1936 – do wybuchu wojny);
  • OM-TUR „Olkusz” [Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego] (1945 – 1951)

W roku 1951 nastąpiła zmiana nazwy na Klub Sportowy „Olkusz”, która funkcjonuje aż do dnia dzisiejszego. Drobnymi zmianami były jedynie wprowadzenie nazwy sponsora jako kolejnego członu.

Aktualny herb Klubu Sportowego „Olkusz”

Terenem działalności Klubu Sportowego jest Miasto i Gmina Olkusz, a siedzibą Zarządu jest miasto Olkusz. Klub Sportowy Olkusz jest organizacją sportową powstałą na zasadzie dobrowolności, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach w oparciu o własny statut, posiada osobowość prawną. Klub sportowy posiada barwy klubowe żółto-niebieskie, flaga Klubu ma kształt prostokąta i składa się z dwóch poziomych pasów, od góry z żółtego, a dołu z niebieskiego. Jeśli chodzi o przynależność do Związku, KS Olkusz jest samodzielnym, niezależnym, amatorskim Stowarzyszeniem Sportowym.

Klub Sportowy „Olkusz” swoją siedzibę ma w Olkuszu, na ulicy 29 Listopada. Potocznie cały obiekt nazywany jest „Czarną Górą”. W 1921 roku przy wspomnianej Czarnej Górze powstało boisko piłkarskie, a następnie korty tenisowe. Początkowo sportowcy korzystali z pomieszczeń przy ulicy Gęsiej, które służyły im jako szatnie, a także z łaźni miejskiej przy ulicy Żuradzkiej.

fot. www.panpstryk.pl

W latach 1940-41 doszło do budowy zachodniej trybuny, mogącej pomieścić 200 kibiców. W okresie powojennym, gdy nastąpiło większe zainteresowanie na sport, konieczne było wybudowanie kolejnej trybuny.

W latach 1955-56 powstała nowa trybuna, która liczyła 2 tysiące miejsc stojących. W tym samym czasie wokół boiska powstała również sześciotorowa, żużlowa bieżnia o długości 400m. Obiekt został także ogrodzony. Planowano również budowę budynku klubowego, jednak ze względu na brak finansów, nie udało się zrealizować tego projektu.

Lata 60-te przyniosły dalszy rozwój terenu sportowego – powstał 50-metrowy basen, 5 okrągłych brodzików oraz 3 budynki z dotacji „Totalizatora Sportowego”. Budynek zachodni, tzw. „stodoła” został w całości przekazany Klubowi Sportowemu „Olkusz”.

W latach 80-tych powstało odwodnienie głównej płyty boiska, a także dobudowano ogólnodostępne boczne boisko treningowe.

Na początku XXI wieku budynek klubowy doczekał się gruntownego remontu. Nadbudowane zostało piętro, dzięki czemu obiekt znacząco zyskał na funkcjonalności. Na parterze budynku znajdują się dwie szatnie dla zawodników lekkoatletycznych, duża szatnia piłkarska dla drużyny seniorów, trzy mniejsze szatnie juniorskie, w tym w jednej znajduje się stół do masażu. Na piętrze budynku znajdują się dwa pomieszczenia ze sprzętem sportowym – strojami meczowymi, zarówno dla drużyn seniorskich, jak i młodzieżowych, a także z piłkami, tyczkami, pachołkami itp. Ostatnim pomieszczeniem tej kondygnacji jest biuro, w którym znajdują się wszystkie dokumenty związane z Klubem Sportowym „Olkusz”.

Budynek Klubu Sportowego „Olkusz”

W maju 2018 roku ogłoszona została informacja, że Czarna Góra, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, zostanie gruntownie zmodernizowana. Olkuski kompleks sportowo-rekreacyjny ma nawiązywać w końcu do współczesnych standardów.

Największe zmiany dotyczą stadionu. Powstać ma nowe boisko piłkarskie o wymiarach 110x70m, wokół którego stanąć mają maszty oświetleniowe, a także nowe ławki rezerwowych. Zainstalowane ma być również system odwadniający boisko oraz instalacja wodociągowa. Zmodernizowane zostaną również trybuny.

W bezpośrednim sąsiedztwie boiska powstanie nowoczesna, 400-metrowa bieżnia z syntetyczną nawierzchnią. Wokół niej staną skocznie do skoku wzwyż, skoku o tyczce, skoku w dal i trójskoku. Powstanie także rzutnia do pchnięcia kulą oraz rzutów dyskiem i oszczepem. Nie zabraknie też rowu z wodą do biegów z przeszkodami.

W planach jest także odnowienie boiska treningowego. Powstać ma boisko o wymiarach 100x60m ze sztuczną nawierzchnią, wyposażone w piłkochwyty, ławki rezerwowych, a także maszty oświetleniowe. Obiekt ten ma służyć głównie do treningów w niesprzyjających warunkach, a także w okresie jesienno-zimowym, gdy boisko trawiaste nie nadaje się do użytku. Będzie to zatem duże ułatwienie dla piłkarzy. Do tej pory musieli oni trenować na pobliskich orlikach, co nie było zbyt komfortowe ze względu na dużą różnicę w wymiarach obu boisk. Mecze sparingowe zaś zawsze były rozgrywane w większych miastach, gdzie trzeba było dodatkowo płacić za wynajem boiska, teraz nie będzie już z tym problemu.

„Jest to prawdopodobnie najbardziej wyczekiwana inwestycja z Gminnego Programu Rewitalizacji, a jednocześnie najbardziej od nas wymagająca. Czarna Góra zmieni się nie do poznania, na czym skorzystają wszyscy zwolennicy aktywnych form wypoczynku. Mam również ogromną nadzieję, że inwestycja ta zachęci więcej osób do tego, by próbowali swoich sił jako sportowcy. Być może właśnie na Czarnej Górze będziemy świadkami początków pięknych sportowych karier” – tymi słowami projekt skomentował burmistrz Olkusza, Roman Piaśnik.

Całość prac ma rozpocząć się w czerwcu 2019 roku, a planowo zakończyć się mają we wrześniu 2020 roku, jednak ze względu na przerwę w pracach spowodowaną pandemią Coronavirusem, realizacja została opóźniona do 2023 roku. Koszty rewitalizacji Czarnej Góry szacuje się na 30 14 394 602,66 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi aż 9 188 421,30 zł. Pozostała kwota została wygospodarowana z budżetu Gminy Olkusz