Menu Boczne

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLUBU SPORTOWEGO OLKUSZ W OLKUSZU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje iż:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydujący o celach i zakresach przetwarzanych danych jest KLUB SPORTOWY OLKUSZ W OLKUSZU, ul. 29-Listopada 12a, 32-300 Olkusz adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.       Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.       Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub przepisy prawa.

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań:

  Ustanowionych przez Klub Sportowy Olkusz w Olkuszu, we współzawodnictwie sportowym oraz organizacyjnym, sportowym i dyscyplinarnym, związanym z Pani/Pana statusem w rodzinie piłkarskiej – piłkarz, sędzia, trener, delegat, obserwator, agent piłkarski, do organizowania rozgrywek piłki nożnej oraz kontrolowania i nadzorowanie ich przebiegu, rozgrywanych w różnych formach na terytorium Polski,

  W celach archiwizacyjnych (na podstawie art.7, Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.),

  W celu realizacji obowiązków podatkowych, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych (podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości),

  W celu realizacji uzasadnionych interesów administratora jak: przechowywanie danych osobowych do celów archiwalnych w interesie publicznym, prowadzenie analiz i zestawień związanych z organizowanymi rozgrywkami, ● W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z działalnością Klubu Sportowego Olkusz w Olkuszu.

5.       Pani/Pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6.       Pani/Pana dane będą udostępniane (art. 4 pkt 9) organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Organy publiczne, którym ujawnia się dane osobowe w związku z ich prawnym obowiązkiem sprawowania funkcji publicznej to:  organy podatkowe, organy celne, jednostki analityki finansowej, niezależne organy administracyjne czy organy rynków finansowych, regulujące i nadzorujące rynki papierów wartościowych.

7.       Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

  Polski Związek Piłki Nożnej,

  Międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne federacje piłkarskie,

  Firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe,

  Podmioty prowadzące działalność leczniczą,

  Małopolski Związek Piłki Nożnej

  Podmioty zewnętrzne wspierające Klub Sportowy Olkusz w Olkuszu świadczące usługi drogą elektroniczną, realizujące usługi informatyczne, konsultingowe lub audytowe, współpracujące w ramach kampanii marketingowych.

8.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania przyczyn tego przetwarzania w tym do momentu wycofania zgody jeśli była ona przesłanką legalizującą przetwarzanie oraz w terminach wymaganych przez przepisy prawa.

9.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do przenoszenia danych.

10.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

11.   Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania Klub Sportowy Olkusz w Olkuszu zastosuje odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

12.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.