Przejdź do treści

Zarys historyczny Klubu Sportowego „Olkusz”

Początki ruchu sportowego w powiecie olkuskim miały miejsce w 1921 roku. Zaznaczyć należy, że był to okres międzywojenny. Z tego powodu niestety ilość materiałów i źródeł jest bardzo uboga. Pewnym jest, że działalność sportowa w tym okresie oparta była głównie na ofiarności, poświęceniu, a także bezinteresowności zawodników oraz działaczy. Klub Sportowy „Olkusz” w Olkuszu powstał w skutek połączenia Olkuskiego Towarzystwa Sportowego z Klubem Sportowym „Westa”, działającym przy Fabryce Naczyń Emaliowanych. Nazwa ówczesnego Klubu związana była z nazwiskiem właściciela fabryki – Piotra Westena, o którym można powiedzieć, że był głównym sponsorem klubu.

Sekcja piłki nożnej była pierwszą sekcją powstałą w Klubie i jedyną, która działa nieprzerwanie do lat dzisiejszych. Klub funkcjonował jednak pod wieloma nazwami:

– „Westa” Olkusz (1921 – 1928);

– Olkuskie Towarzystwo Sportowe (1928 – 1936);

– KS „Rezerwa” Olkusz (1936 – do wybuchu wojny);

– OM-TUR „Olkusz” [Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego] (1945 – 1951)

W roku 1951 nastąpiła zmiana nazwy na Klub Sportowy „Olkusz”, która funkcjonuje aż do dnia dzisiejszego. Drobnymi zmianami były jedynie wprowadzenie nazwy sponsora jako kolejnego członu. 1

Aktualnie w Klubie działa sekcja piłki nożnej i sekcja lekkoatletyki.

W ramach sekcji piłki nożnej funkcjonuje pierwszy zespół seniorów oraz od połowy 2020 r. Akademia Piłkarska, która jako jednostka organizacyjna sekcji została powołana aby prowadzić szkolenie młodzieży w Klubie i zapewnić jego realizację na profesjonalnym poziomie.

Sekcja lekkoatletyki również przechodzi zmiany organizacyjne zmierzające do zwiększenia ilości zawodników oraz podniesienia poziomu szkolenia.

Klub Sportowy „Olkusz” odegrał bardzo dużą rolę w propagowaniu sportu i kultury fizycznej zarówno na terenie Olkusza, jak i w jego okolicach. Oprócz czynników finansowych duży wpływ na rozwój i funkcjonowanie klubu, mieli często pracujący społecznie działacze i trenerzy. Zawodnicy także wielokrotnie reprezentowali barwy klubowe z pobudek emocjonalnych, bez żadnych gratyfikacji.2

W 2021 r. Klub będzie obchodził 100-lecie istnienia. Podobnie jak w latach poprzednich wszyscy działacze Klubu działają społecznie, licząc na wsparcie sympatyków sportu z terenu Olkusza i okolic.

1. Maciej Kasprzyk, Działalność Edukacyjna Klubu Sportowego „OLKUSZ” w Olkuszu

2. Rafał Natkaniec, Historia KS „Olkusz” w Olkuszu w latach 1921 – 1996

GRAMY DLA OLKUSZA DZIĘKI SPONSOROM: