Przejdź do treści

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olkusz” w Olkuszu jest wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000015573.

Adres Stowarzyszenia:
ul. 29 Listopada 12 A, 32-300 Olkusz

Sekcja Piłki Nożnej:

Paweł Pędras
Prezes Zarządu

Nr rachunku bankowego:                        
17 1600 1462 0008 4743 4184 0001            

Akademia Piłkarska:       

Jarosław Banek     
akademia@ksolkusz.pl
tel. 501 476 592          

Nr rachunku Akademii Piłkarskiej :       
23 1600 1462 0006 2133 4184 0040

Sekcja Lekkoatletyki:

Wojciech Bróg  
Wiceprezes Zarządu ds. Lekkiej Atletyki
lekkoatletyka@ksolkusz.pl   
tel. 501 329 923

Nr rachunku Sekcji Lekkiej Atletyki:    
85 1600 1462 0008 4743 4184 0038

GRAMY DLA OLKUSZA DZIĘKI SPONSOROM: