Przejdź do treści

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olkusz” w Olkuszu jest wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000015573.

Adres Stowarzyszenia:
ul. 29 Listopada 12 A, 32-300 Olkusz

Nr rachunku:                             17 1600 1462 0008 4743 4184 0001                                  

Nr rachunku Akademii:                          23 1600 1462 0006 2133 4184 0040
                                                                     BGŻ BNP PARIBAS

Nr rachunku Sekcji Lekkiej Atletyki:    85 1600 1462 0008 4743 4184 0038

Roman Madej
Prezes Zarządu

sekretariat@ksolkusz.pl
tel. 603 517 359

Wojciech Bróg  
Wiceprezes Zarządu ds. Lekkiej Atletyki

lekkoatletyka@ksolkusz.pl   
tel. 501 329 923

Jarosław Banek
Kontakt w sprawach Akademii

akademia@ksolkusz.pl
tel. 501 476 592